سالها تاریخ شمسی گشت و گشت

     شادمان شد تا شنید این سرگذشت

       روز میلاد امـــــــــام هشـــــــــتم است

         هشت هشت جمـــعه هشتاد و هشت

 

ولادت امام رضا رو به همه دوستان تبریک عرض میکنم