بارون گرفته حالمو ، قفس شکسته بالمو
پُر از خیالتم هنوز ، ازم نگیر خیالمو
نگاه مهربونت از ، همیشه مهربون تره
یه جوری زل زدی بهِم ، که فکرت از سرم نره
می خوام تو خیسیه چشات ، گلایه هامو حل کنی
به تلخیا بخندیو ، شبو پُر از عسل کنی
باید منو جا بذاری ، حتی اگه دلت نخواد
مثل موهای گندمیت ، منو بده به دستِ باد
همیشه من موندنیم ، همیشه تو مسافری
به موندنِ تو دلخوشم ، تو هم فقط میخوای بری
باید منو جا بذاری ، حتی اگه دلت نخواد
مثل موهای گندمیت ، منو بده به دستِ باد