همه شنیدن این کلمرو

نیمه گمشده

و همه میدونیم که نیمه های گمشده مثه هم فکر میکنن مثله هم میبینن مثل هم میشنون

ایده ها و علایق یکسان دارن و ...

اما کمتر کسی میدونه داستان این نیمه گمشده چیه

برای دونستنش به ادامه مطلب برید عینک


نیمه گمشده یه نظریه هست که اینطوری مطرح میشه

میگن در ابتدای خلقت خداوند انسانهایی رو آفریده بود که ده برابر انسانهای فعلی بودن

و بسیار پرقدرت ، اونقدر که تو کار خدا دست میبردن

مثلا روزو شب مبکردن ، شبو روز میکردن نیشخند

تا اینکه خداوند رو خشمگین میکنن و خدا میزنه اونارو از وسط به دو نیم تقصیم میکنه

یکی میشه زن ، و یکی هم میشه مرد

حالا این نظریه میگه که اگر اون دوتایی که نصف شده بودن و زنو مرد شدن با هم ازدواج کنن

فرزندی که از اونا دنیا میاد ، همون نیروی انسانهای اولیه رو داره

مهم نیست که چقد صحت داره این نظریه
هرچند که به شخصه فک میکنم درصد صحتش صفر درصده

 

اما در هر حال

نیمه ی گمشده ی من نیشخند

اگه این متنو میخونی پاشو بیا

بیا که دیر میشه

تا بچمون پا بگیره ما مردیما

زودی بیا