اگه هنوز بیاد تو
چشمامو رو هم می زارم
اگه تو حسرتت هنوز
هزار و یک غصه دارم

اگه شبا به عشق تو
پلک روی پلک نمی زارم
می خوام تو اینو بدونی
من راه برگشت ندارم

امروز می خوام بهت بگم
کسی نمی رسه بهت
امروز می خوام بهت بگم
هیشکی نیومده بجات

نمی تونم نشون بدم
دلم چه گوشه گیر شده
بیا و اشکامو ببین
اگر چه خیلی دیر شده

باور اینکه بتونم
بی تو باشم سخته برام
نمی شه که دل بکنم
عشقو بزارم زیر پام

امروز می خوام بهت بگم
کسی نمی رسه بهت
امروز می خوام بهت بگم
هیشکی نیومده بجات

کاشکی تو چشمام بخونی
پشیمونم از هرچی بود
تمام تقصیر و بزار
به پای این دل حسود