سال نو مبارک

 

ســــال نــــــو مــبـــــــارک

 


بارالها، خوب من
در این تحویل 
سال نو
تو تقدیرمرا دریاب
پناهم ده
صفایم ده
دل پرمهر نشانم ده
تو لبخند رضایت بر لبانم ده

خداوندا
مرا غرق نیایش کن
مرا لبریز خواهش کن
مرا از من رهایم کن
دمادم بی خطایم کن


حبیبا، مهربانا، یارمن
هرچه تو می خواهی همانم کن

 


/ 0 نظر / 4 بازدید