عشق گفت من را صدایش کن ....
دل گفت مـن را فــــدایش کن ...
صـدایش کـردم
فــدایش کـردم...
نـــه شنـیــــــد و نـــه دیــــــــد ...
عقـل گفـت حــق بـا مـن بــود رهــایــــــش کـــن

/ 2 نظر / 34 بازدید
رها

سلام.وب زیبایی دارید.دیگه باید با عقل پیش رفت...

سوگند

خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم می دانی دلیلش چیست ؟ می داند که اگر کنارم باشی دیگر هیچ وقت ، هیچ چیز از او نخواهم خواست