ما از اونایى هستیم که دعاهامون میخوره به پنجره
بعد کمونه میکنه میخوره به سقف، سقف خراب میشه رو سر خودمون

/ 1 نظر / 5 بازدید
بد یر حسونی

باسلام خیلی جالب دست درد نکند کلی نارحت بودم باخواند خنیدیدم ممون