من مستم

بهشت

تلخی وودکاست

و

آغوشت

مستی بعد از آن

خدا شاهد است

که من بدون تلخی

مستم

مستم

مستم

/ 1 نظر / 35 بازدید
يه نفر..

بيخيال !! چقدر درگير اين توهمِ "ع ش ق" ي !!! بريز دور اينارو ! زندگي رو با يه قاب ديگه ببين.. لذتشو ببر [شوخی]