سیگار پشت سیگار

نه با سیگــار آرامم نه با تو
از این جا راه بسیار ست تا تو

من و سیگار ، جاده ، دود ممتد
تویی مقصد
رسیدن تا به مقصد...!!!

تمام  روزها غرق لجن شد
و فرهاد تو گویی گورکن شد!

شکستم کوه شد بی راهه ای صاف
چه نفرینی شده ست این عین..شین...قاف

/ 1 نظر / 31 بازدید

ما هم رو نمیشناسیم اما درک های مشترک آدم ها رو به سمت هم هول میده. من سیگار نمیکشم تا دودش منو تو امتداد جاده گم کنه. بجاش درد میکشم از این زخمی که رو قلبم مونده.