دم دمی مزاج

دمدمی مزاجم.

دیگر شک ندارم.

این دنیای مجازی هم میدان داده که هر بار بیایم و با یک هویت دیگر،

حرفهایی دیگر بزنم و بروم

/ 1 نظر / 34 بازدید
یاس

اینجا اجازه میده اما تو نباید به خودت این اجازه رو بدی...وبلاگت خیلی نایسه ....دس قلم خوبی داری...به امید بعدی هاش ..لینکت کنم؟