رفیق

یارب دل دوست را پر از غم نکنی

        با تیر قـــضا قــامت او کــم نکنی

                ای چرخ تو را به حق قرآن سوگند

                          یک مو ز تن رفیق ما کم نکنی...

/ 1 نظر / 30 بازدید

د