چرا ؟

تو از دردی که افتادست بر جانم چه می دانی؟
دلم تنها تو را دارد ولی با او نمی مانی
تمام سعی تو کتمان عشقت بود در حالی
که از چشمان مستت خوانده بودم راز پنهانی
فقط یک لحظه آری با نگاهی اتفاق افتاد
چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟

/ 1 نظر / 35 بازدید
negar

واقعـــــــــا چراااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟زیبا بووووووووووود