# عشق
یــه مـیـلـیـارد و ســه.. یــه مـیـلـیـارد و چـهـار یــه مـیـلـیـارد و ... مـیدانـم رفـتـه اسـت.. بـگـذاریـد بـشـمـارم.. و بـاز خــیـال ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید