# عشق
یــه مـیـلـیـارد و ســه.. یــه مـیـلـیـارد و چـهـار یــه مـیـلـیـارد و ... مـیدانـم رفـتـه اسـت.. بـگـذاریـد بـشـمـارم.. و بـاز خــیـال ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 24 بازدید

سیگار

       سیگار می کشم ،    یعنی برای دیدن خورشید روز نو    میل ام نمی کشد ...        سیگار میکشم    یعنی سکوت من از شب    تاریک ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 36 بازدید