فلفل

خدایا فلفل زندگی را که زیاد میکنی .....

طعمش را نمیشود چشید .....

باید فوری قورتش دهیم !!

/ 0 نظر / 38 بازدید